Geschiedenis van NRSP

Het Spiritisme, na haar ontstaan in 1857 met de publicatie van “Het Boek der Geesten” door Allan Kardec, is snel verspreid door Europa en daarbuiten. Ook in Nederland had het Spiritisme op een gegeven moment veel aanhangers; voor ons is J.G.Plate de meeste bekende omdat hij de taak op zich nam om alle boeken van Kardec naar het Nederlands te vertalen (zie zijn biografie). Tijdens de eerste en tweede wereldoorlog is, ook wat religiositeit betreft, veel veranderd in heel Europa, zo is het Spiritisme (bijna) verdwenen. De laatste jaren komt het weer op, in heel snel tempo.

Met de ontdekking van de oude boeken is de spiritistische beweging nieuwe leven ingeblazen in Nederland.

Op deze pagina geven wij een beeld van de geschiedenis van het Spiritisme in Nederland vanaf het jaar 2000. U kunt per jaar zien waar de spiritistische beweging in Nederland mee bezig geweest is.