Over NRSP

De Nederlandse Raad voor het Spiritisme heeft als missie een bijdrage te leveren aan de opbouw van een maatschappij waar rechtvaardigheid, broederschap, respect en liefde heersen. Een maatschappij waar alle mensen, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, geloofsovertuiging, herkomst, seksuele voorkeur, intellectueel of materieel vermogen, enzovoorts, gelijke mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen tot een gelukkige mens.

Op deze site vindt u informatie over onze organisatie, over wat het spiritisme is, het spiritisme in Nederland, adressen van studiegroepen en informatie over evenementen.

De NRSP is een organisatie zonder winstoogmerk die werkt voor en met andere organisaties die zich aan het leren en uitoefenen van het Spiritisme wijdt, gebaseerd op de boeken van Allan Kardec, in zijn drie verschillende aspecten: wetenschappelijk, filosofisch en moreel.

Ons doel is iedere geïnteresseerde te informeren en spiritistische groepen te helpen die geïnteresseerd zijn in het leren en praktiseren van het spiritisme. Iedereen is welkom.

Waarom een “Nederlandse Raad voor het Spiritisme?”

Het spiritisme in Nederland is sinds zijn ontstaan in 1857 in Frankrijk tot voor de tweede Wereld Oorlog altijd sterk aanwezig geweest. Dit wordt bevestigd door de talloze publicaties over dit onderwerp.

In 1874 heeft de heer J.G.Plate de vertaling van “Het Evangelie volgens het Spiritisme” in het Nederlands gepubliceerd, daarna vertaalde hij het complete werk van Allan Kardec.

In de loop der jaren is de belangstelling voor religie en geloof binnen de Nederlandse maatschappij en Europa naar de achtergrond geschoven. De spiritistische organisaties van toen zijn (bijna totaal) verdwenen.

Maar de zoektocht naar een diepere betekenis in ons leven is nooit volledig weggeweest. Waar komen wij vandaan? Waarheen gaan wij? Waarom zijn wij op Aarde? De behoefte aan een liefdevol leven en de wens met elkaar in vrede en harmonie te zijn is meer aanwezig dan ooit bij de mens, overal op de wereld.

Deze zoektocht bracht sommigen in aanraking met het spiritisme en de vertalingen van J.G. Plate zijn ter bestudering uit het archief gehaald.

In eerste instantie, waren het afzonderlijke groepen die het spiritisme gingen studeren. Op een gegeven moment ontstond de behoefte binnen die groepen om met elkaar in contact te komen. Daaruit kwam het idee een organisatie op te richten die alle groepen met elkaar verbindt en het werk van de groepen makkelijker maakt.