Doelstelling

De NRSP is een federatieve organisatie, dat wil zeggen dat zij er “voor en door” de leden is, en dat zij het potentieel van de leden wil bundelen en versterken, vanuit de leden zelf.

Zij heeft de functie van een brug: zij brengt mensen met dezelfde interesses met elkaar in contact, en haalt, brengt en deelt kennis over het spiritisme, de spiritistische beweging en over spiritistische activiteiten. Hierdoor kan de NRSP een sterkere stem geven aan de activiteiten van leden en haar leden faciliteren in haar activiteiten en ontwikkeling.

De NRSP bevordert ook de band met en tussen de leden, en bevordert daarmee de spiritistische beweging in Nederland, waardoor het een brug op drie niveaus vormt: kennis (informatie-uitwisseling), sociaal (samenwerken) en spiritueel (inspiratie).

De belangrijkste doelen van de NRSP zijn:

  • De studie, beoefening en het bekendmaken van de spiritistische leer, zoals op schrift gesteld door Allan Kardec, met betrekking tot haar wetenschappelijke, filosofisch en ethisch-morele gevolgen;
  • Haar leden en belangstellenden de mogelijkheid te bieden om de spiritistische leer te doorgronden en haar waarden in het dagelijkse leven toe te passen;
  • Het bevorderen, begeleiden en onderhouden van contacten met verenigingen en organisaties die de spiritistische leer willen uitdragen;
  • Het vertegenwoordigen van de Nederlandse spiritistische beweging bij de Internationale Raad voor het Spiritisme;
  • Het uitdragen van de spiritistische leer zoals gecodificeerd door Allan Kardec.

De NRSP tracht haar doel te bereiken door:

  • Haar leden te helpen, indien gevraagd, bij het structureren van hun activiteiten met betrekking tot de spiritistische leer;
  • Het organiseren van studiebijeenkomsten;
  • Het organiseren van lezingen;
  • Het organiseren van congressen;
  • Het organiseren van workshops met gasten uit binnen- en buitenland;

Voor meer informatie kunt u onze statuten opvragen.