2013

Cursus Passes (handoplegging)

 • Begeleider: Jorge Godinho Barreto Nery
 • 14 december 2013
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

In deze cursus werd uitgelegd wat er gebeurt voor, tijdens en na een passe, dat is een spiritistische naam voor handoplegging. Deze cursus werd georganiseerd in samenwerking met de ISC (International Spiritist Counsil) en de NRSP voor alle geïnteresseerden, alleen in het Portugees.

Cursus Management van het Spiritistische Centrum

 • Begeleider: Jorge Godinho Barreto Nery
 • 14 december 2013
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

In samenwerking met de ISC (International Spiritist Counsil) en de NRSP en heeft dhr Godinho deze cursus verzorg voor mensen die betrokken zijn in een spiritistische groep in Nederland. Het was zeer leerzaam. Jammer genoeg alleen in het Portugees.

Cursus Mediumschap & Praktijk

 • Begeleider: Jorge Godinho Barreto Nery
 • Start in februari 2013 eind in november 2013
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

In samenwerking met de ISC (International Spiritist Counsil) en de NRSP heeft een zeer intensieve cursus plaats gevonden over de filosofie van Allan Kardec. De bedoeling van deze cursus was zich te verdiepen in deze filosofie, de spiritistische groepen voorbereiden en voorlichting te geven over het implementeren van de studie en praktijk van mediumschap in de studiegroepen. Het aantal deelnemers was 23 uit de diversen groepen in Nederland. De cursus vond in de weekend plaats, in totaal waren er 17 cursusdagen van gemiddeld 8 uur per dag, er werd ook huiswerk gegeven.

De deelnemers begrijpen nu het belang van de studie voordat men aan mediumschap begint en zijn in staat om de cursus ook in hun studiegroepen te geven.

Algemene Vergadering ISC-Europe

 • Op 25, 26 en 27 oktober 2013
 • In het hoofdkantoor van de Duitse Spiritistische Unie, Stuttgart, Duitsland
 • Aanwezig landen: Oostenrijk, België, Wit-Rusland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Ter gelegenheid van de 14e Vergadering van de Coördinatie van de Internationale Spiritistische Council voor Europa kwamen vertegenwoordigers uit veertien Europese landen en bezoekers uit Brazilië bij elkaar.

Tijdens het evenement was er een zakelijke bijeenkomst die de volgende onderwerpen aan bod bracht: informatie over de activiteiten van het ISC (2012-13), de ontwikkeling van EDICEI Europa, websites en sociale netwerken, de campagne “Liefde voor het Leven”, de volgende Algemene Vergadering van de ISC, gepland in Portugal (2014), informatie over de voorbereiding van de 8e  Wereld spiritistische Congres (Portugal, 2016), de uitvoering van het plan om de van activiteiten van de ISC te stimuleren, het voorstel voor een Europese bijeenkomst in het Engels in 2014.

Als leerzame activiteiten waren lezingen door Charles Kempf, bij de opening van de vergadering, door Elsa Rossi over het thema ‘Liefde voor het Leven’, en Mediumschap workshop door Jorge Godinho en Rosenite Alves, respectievelijk actief in Zwitserland en in Frankrijk.

De bijeenkomst werd geleid door de secretaris-generaal van de ISC, Charles Kempf, met ondersteuning van Antonio Cesar Perri de Carvalho en Elsa Rossi, respectievelijk 1ste  en 2de  secretarissen van ISC.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de volgende landen: Oostenrijk, België, Wit-Rusland, Spanje, Frankrijk, Nederland, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Waren ook aanwezig de verantwoordelijke EDICEI Europa.

De volgende vergadering van de Coördinatie van de CEI-Europa zal in Ierland 2015 plaatsvinden.

De volgende algemene vergadering van de ISC (alle landen) staat gepland voor  3, 4 en 5 oktober 2014 in de stad Leiria, Portugal. Zo kunnen alle landen nu beginnen te organiseren om in Portugal aanwezig te zijn.

Vierde Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit

 • Thema: Brug tussen geneeskunde en spiritualiteit
 • Op zaterdag 12 oktober 2013 van 9:15 tot 17:15 uur
 • Theatherzaal van het Florence Woonzorgcentrum Steenvoorde
 • Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

In samenwerking met AME-International en de NRSP werd dit jaar voor de vierde keer een geweldig congres georganiseerd over geneeskunde en spiritualiteit. Dit keer in drie talen (Engels, Nederlands en Portugees)  vanwege onze multinationaal publiek. De organisatie is zeer tevreden, zowel met de voorbereiding als met de participatie en reactie van het publiek. Zolang spiritualiteit niet iets gewoons is geworden, blijft dit een actueel thema. De lezingen en sprekers waren:

 • Dhr. Mario Peres
  • Het integreren van spiritualiteit in de klinische praktijk
  • Geestelijke genezing
 • Dhr. Julio Peres
  • Neuroimaging & Mediumschap
 • Mevr, Miriam Sommer
  • De homeopathische behandeling model als gezondheid een toestand is van evenwicht en integratie van lichaam, geest en ziel
 • Dhr. Walter van Laack
  • Bijna-dood-ervaringen, alleen hallucinaties of de poort naar de hemel?

Nationale Spiritistische Bijeenkomst

 • Thema: Geluk, de spiritistische visie ervan
 • Spreker: Charles Kempf
 • Op zondag 25 augustus 2013
 • van 10:00 tot 16:30
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

Dit was de twaalfde keer dat de NRSP  een bijeenkomst voor alle spiritisten en sympathisanten van het spiritisme in Nederland organiseerde. Het thema sprak iedereen aan. Wij leven in een tijd waar iedereen zich afvraagt wat is geluk eigenlijk en wat kunnen wij doen om gelukkiger te worden? Deze en vele andere vragen werden daar beantwoord.

Een extra inpuls werd gegeven door het bekendmaken van de Campagne voor Spiritistische Educatie van kinderen, jongeren en het gezin, een initiatief van FEB (Braziliaanse Spiritistische Federatie) en ISC (Internationale Spiritistische Council)

Bijzonder in deze bijeenkomst was dat het voor het hele gezin was, jong en oud. De kinderen en jeugd van 4 tot 17 jaar hadden een aparte activiteit, over hetzelfde thema, onder leiding van Claudia Werdine en Milena Alborgheti, beide van de ISC.

Het is een gezellige, inspirerende en leerzame dag geworden.

Braziliaans Diner

 • Zondag 4 augustus 2013
 • om 17:00 uur
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

Het was een initiatief van de Groep J.G.Plate, een brasiliaans diner om middelen in te zamelen voor het congres over gezondheid en spiritualiteit. Door de samenwerking van alle vrijwilligers, donatie van materiaal en groot belangstelling is het niet alleen een lekker diner geworden maar ook een gezellige en ontspannen middag geworden. Er waren meer dan 70 gasten.

Het is een zodanig succes geworden dat wij elke jaar willen herhalen.

Lezing met Iris en Cláudio Sinoti

 • Thema: Reflectie voor de ziel: De Spiritistische Psychologie van Joanna de Angelis
 • Op donderdag 30 mei 2013 van 20:00 tot 22:00 uur
 • Stichting Muzenis
 • Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam

De Vereniging Joanna de Angelis organiseerde deze gezellige avond, met een klein groepje van zeer geïnteresseerde en nieuwsgierige mensen. De sprekers hebben ons een stukje van de boodschap van Joanna de Angelis laten doordringen. Het is duidelijk geworden dat het tijd is  om meer aan de morele en spirituele kant van onszelf te gaan werken dan aan de materiële kant.

Lezing met Iris en Cláudio Sinoti

 • Thema: De Psychologie van de liefde
 • Op woensdag 29 mei 2013 van 19:30 tot 21:30 uur
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

Deze lezing werd georganiseerd door de Studiegroep J.G.Plate in samenwerking met de Vereniging Allan Kardec. Het was een leermoment voor alle gasten. In een gezellige sfeer, met volle zaal, hebben wij naar Claudio en Iris zitten te luisteren over wat liefde en lief hebben met ons doet. Hoe belangrijk het is om van onszelf te houden en weten wat wij echt willen.

Seminar met Haroldo Dutra

 • Thema:
 • Op woensdag 19 mei 2013
 • van 13:00 tot 18:00
 • Ed. Florence Steenvoorde
 • Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

Haroldo Dutra is een zeer bekend en geliefde spiritistische spreker die ook in Europe steeds meer gevraagd wordt om lezingen en seminars te verzorgen. De Spiritistische Groep Emmanuel heeft deze evenment heel goed georganiseerd. Het publiek was gevarieerd en zeer tevreden.

Lezing met Divaldo Pereira Franco

 • Thema: De Psychologie van de Dankbaarheid
 • Op woensdag 22 mei 2013
 • van 19:00 tot 21:00
 • Ed. Florence Steenvoorde
 • Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

Op uitnodiging van de NRSP is Divaldo Franco weer naar Nederland gekomen. Dit was de elfde keer dat Divando Franco naar Nederland kwam. Zoals altijd hij trekt steeds meer publiek, meer dan 100 mensen. Het was een inspirerende avond.

Lezing met Francisco do Espírito Santo Neto (Quico)

 • Thema: Leven en samenleven
 • Op zaterdag 23 maart 2013 van 19:30 tot 21:30 uur
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

Deze lezing werd georganiseerd door de Studiegroep J.G.Plate. Het was verrassend hoe de spreker onze aandacht kon trekken over dit thema, hoeveel wij nog moeten leren over het omgaan met elkaar, hoe belangrijk het is en hoe weinig aandacht wij nog aan dit punt van ons leven besteden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

 • op 13 januari 2013 van 13:00 tot 17:00 uur
 • Buurtcentrum Horizon
 • Hembrugstraat 156, 1013 XC Amsterdam

Ondanks de kou, waren er veel aanwezigen (30 mensen tussen 0 en 60 jaar). Mensen uit Eindhoven, mensen uit West-Friesland, mensen met baby’s, en hele delegatie uit Den Haag met eten voor een leger en natuurlijk veel mensen uit Amsterdam en omgeving. Veel lekkere hapjes, broodjes, en gebak werd er aangeboden.

Bij aankomst heeft iedereen die het nodig had nog wat gegeten en gedronken. Ook de mensen die de hele ochtend voor de bestuursvergadering aanwezig waren.

Daarna zijn wij naar de grote zaal gegaan waar de film getoond werd, het was niet bekend hoeveel mensen zouden komen, dus er moesten steeds meer stoelen bij komen.

Na een korte presentatie van de activiteiten van de NRSP afgelopen jaar en de planning voor dit jaar, hebben wij een film gekeken, gevolgd door een korte bespreking. De film was “E a vida continua…” een verfilming van het boek van André Luis (door Chico Xavier) “Het leven gaat door…”

De film is ontroerend en zeer de moeite waard. Erg informatief en helder over de visie van het spiritisme over het leven na de dood, ons doel in dit leven, de reden van reïncarnatie, enz.

Wat wij gemerkt hebben is dat iedereen het heel leuk vond, dat geeft ons het gevoel van voldoening en tegelijkertijd dankbaarheid.

Wij, van de organisatie, zijn dankbaar voor de kans om zulke mooie momenten met elkaar te mogen meemaken, wij zijn dankbaar voor alle hulp die wij gekregen hebben, voor alle hapjes die men meegenomen heeft en willen hierbij alle aanwezigen bedanken en in het bijzonder, iedereen die hoe dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze bijeenkomst.