2005

Lezing en seminar door Divaldo Pereira Franco
Divaldo is een Braziliaans medium en spreker, die zich sinds 1947 bezighoudt met de verkondiging van de spiritistische leer volgens de geschriften die samengebracht zijn door Allan Kardec. Op 14 mei heeft Divaldo Pereira Franco een lezing over het thema “Vrede en Geweld” in Hoorn gehouden. Op de volgende dag vond het seminar over “Spiritisme en Menselijke Problemen” plaats.

Spiritistische pedagogie
Op 23 mei 2005 heeft Olaf Brugman, in Wervershoof, een lezing gehouden over de initiatieven van projecten op het gebied van spiritistische educatie en hij benadrukte de noodzaak om aandacht te besteden aan de opvoeding van kinderen en jongeren in onze samenleving.

5de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst
In een sfeer van verbroedering en blijdschap vond op 25 september de “5de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst” van Nederland in Wervershoof plaats. Dit is een evenement dat de Nederlandse Raad voor Spiritisme jaarlijks organiseert. Dit jaar was het thema “Barmhartigheid” volgens de spiritistische leer. De deelnemers behandelden het thema in werkgroepen met veel participatie en discussie; zij waren afkomstig uit verschillende steden en vertegenwoordigden de gehele Nederlandse spiritistische gemeenschap.

Lezing over spirituele opvoeding voor kinderen
Met een lezing van Daniela Stols begon de kinderevangelisatie in Nederland. Daniela heeft het belang van spirituele opvoeding voor kinderen laten zien aan de deelnemers. Ook werd benadrukt dat spirituele opvoeding meer betekent dan alleen het doorgeven van principes van de spiritistische leer. Het is ook het analyseren van die principes opdat men de betekenis en navolgingen daarvan zou kunnen begrijpen, voornamelijk die van morele of ethische aard.