De basisboeken

De basisboeken over het spiritisme zijn door Allan Kardec samengesteld. Alle andere spiritistische werken die na die tijd geschreven zijn dienen als toelichting, complementaire werken en uitbreiding van de basisboeken, zonder deze tegen te spreken. Gezien het feit dat het spiritistische leer met de samenleving mee groeit door de wetenschappelijk, culturele, morele en filosofische ontwikkelingen te volgen, worden er continu studies en onderzoeken gedaan wat in veel nieuwe literatuur geresulteerd heeft die de basisprincipe van het spiritisme steeds meer verheldert en toepasbaar maakt voor het hier en nu.

Op de site van de Vereniging Allan Kardec kunt u deze boeken in oud-Nederlands gratis downloaden  HIER. U kunt ook een nieuwe vertaling aanschaffen HIER. Zie voor meer informatie de site www.allankardec.nl

De basis van het spiritisme bestaat uit de volgende vijf boeken:

Het Boek der Geesten

Het Boek der Geesten is geschreven in 1857 en bevat de grondbeginselen van de Spiritistische Leer over de onsterfelijkheid van de ziel, de aard van de geesten, en hun gemeenschap met de mens, de zedenkundige wetten, het tegenwoordige leven, het toekomstige leven en de toekomst van de mensheid.

Dit boek is geschreven op basis van 1019 vragen die Allan Kardec aan meerdere geesten stelde, gebruikmakend van twee mediums, Caroline en Julie Baudin. Allan Kardec heeft daarna het boek grondig nagekeken, dit keer met behulp van meer dan tien mediums. Het boek is dus het resultaat van een samenwerking tussen mensen en geesten.

Het Boek der Geesten is de basis van het Spiritisme en tevens het beginpunt van het Spiritisme want daarvoor bestond het Spiritisme helemaal niet, zelfs het woord spiritisme niet. Men sprak toen van spiritualisme en neo-spiritualisme. De spiritistische feiten, die altijd hebben bestaan, werden op allerlei manieren geïnterpreteerd. Met het Boek der Geesten verscheen een nieuwe dag in de geestelijke horizon van de wereld.

Het werk heeft vier hoofdstukken, namelijk: “de grondoorzaken”, “spiritistische of geestenwereld”, “zedelijke wetten”, “verwachtingen en troostgronden”.

Het Boek der Mediums

Het Boek der Mediums is een handleiding voor mediums en de beoefening van het mediumschap. Het onderricht over de theorie van alle soorten manifestaties, de middelen om in gemeenschap met de onzichtbare wereld te komen, de ontwikkeling van het medium-zijn, de moeilijkheden en perikelen die men bij het beoefenen van het mediumschap kan tegenkomen.

Het boek laat ook zien welke morele en filosofische consequenties voortvloeien uit de uitwisselingen tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld en bovendien het belang van gratis doorgeven wat gratis is gekregen, hetgeen wil zeggen het medium-zijn gebruiken om de naaste te helpen zonder er iets voor terug te vragen.

Het Evangelie volgens het Spiritisme

Dit boek bevat de verklaringen van de grondstellingen van de Leer van Jezus, hun overeenstemming met het Spiritisme en hun toepassingen in de verschillende omstandigheden van het leven.

De Verheven Geesten geven in dit boek het Evangelie in een moderne taal weer, gemakkelijk te verstaan en zo kan het ons leven gelukkiger maken door het uitleggen van vraagstukken die wij vroeger, door de allegorische vorm, niet goed konden begrijpen. Het begin van het boek in het bijzonder is een waar traktaat over de aard, de bedoeling en het doel van het Spiritisme.

Hemel en Hel

Het boek Hemel en Hel gaat over de Goddelijke Gerechtigheid volgens het Spiritisme.

Dit boek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een vergelijkend onderzoek naar wat de verschillende leerstelsels zeggen over de overgang van het lichamelijke naar het geestelijke leven, toekomstige straffen en beloningen, engelen en duivels, de eeuwige straffen en andere onderwerpen waarbij meerdere voorbeelden van de werkelijke toestand van de ziel gedurende en na het sterven.

Het tweede onderdeel toont de situatie van de geesten in de geestenwereld als gevolg van de manier waarop zij op aarde leefden. Het zijn verschillende verklaringen van gelukkige en lijdende geesten. Daarom biedt dit boek een uitstekende basis voor ethiek in de menselijke verhoudingen

Genesis

Dit boek is een studie van de natuur waarbij het Spiritisme laat zien dat wetenschap en geloof deel uitmaken van één en dezelfde realiteit. Het brengt wetenschap en religie bij elkaar.

Met het aan het licht brengen van de geestenwereld en zijn interrelaties met het fysieke heelal, wordt een geheel nieuw inzicht gegeven in talloze kwesties die onverklaarbaar waren gebleven zowel voor de godsdienst als voor de wetenschap.