2006

Lezing met Nazareno Feitosa
Op 23 februari heeft in Rotterdam een lezing plaats gevonden die verzorgd werd door de Braziliaan Nazareno Feitosa over het thema: ” Het geluk van het spiritistisch zijn”. In deze lezing liet hij de mogelijkheden zien van het spiritisme als een bron van kennis, mogelijkheid voor onderzoek, studie, zelfkennis en hoe men zich bezig kan houden met een belangrijk doel. Er waren veel mensen die voor het eerst naar een evenement kwamen dat georganiseerd is door de Nederlandse Raad voor Het Spiritisme. Mensen uit Leiden, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Delft. Iedereen was heel enthousiast met de ontvangen boodschap en is naar huis gegaan met de hoop weer snel zo’n evenement te kunnen bijwonen.

Er werden ter plaatse cd’s verkocht van diverse lezingen van Nazareno Feitosa.

Seminar door Elsa Rossi uit Engeland
Om 2 juli werd in Wervershoof een seminar over handoplegging gegeven. Er waren 20 deelnemers aanwezig in een vriendelijke omgeving waar iedereen kon leren van de grote hoeveelheid informatie meegebracht door Elsa Rossi. Deze bijeenkomst was goed om twijfels op te helderen en meer te leren over handoplegging en ook om ervaringen uit te wisselen.

Lezing “Hemel en Hel”
Ter gelegenheid van de zesde verjaardag van de Spiritistische Groep J. G. Plate heeft Elias Nascimento een lezing gegeven over het boek “Hemel en Hel” van Allan Kardec. Het vierde boek uit de Spiritistische Codificatie werd gepresenteerd als een uitnodiging om het boek te gaan lezen. Aan het eind van de bijeenkomst was er een feestelijk samenzijn door alle aanwezigen.

Eerste Lezing met Carlos Campetti
Op 15 augustus heeft de heer Carlos Campetti, in Amsterdam, een lezing gegeven over een methode voor systematische studie van het spiritisme. Hij heeft laten zien hoe belangrijk het is om te studeren, te onderzoeken en te weten waarom wij geloven. Hij zei dat wij niet zomaar in dingen moeten geloven zonder eerst zelf te onderzoeken.

Lezing van Carlos Campetti
Op 16 augustus gaf de heer Carlos Campetti, in Amsterdam, een lezing over het thema “Het gezin in de huidige tijd”. Carlos citeerde een zin van Emmanuel: “Het huiselijke instituut is van oorsprong een Goddelijk organisatie, waarin wij de nodige instrumenten vinden voor onze vervolmaking om een betere wereld te bouwen”. Er waren 31 mensen aanwezig, uit diverse plaatsen in Nederland. Deze lezing werd vertolkt naar het Nederlands.

Lezing “Een kwestie van keuze”
Op 16 september 2006, vond plaats in Vijfhuizen een lezing verzorgd door Aloísio Ghiggino en Ivone Ghiggino, over het maken van keuzes. De sprekers analyseerden de vrije wil ten opzichte van het onderwijs van Jezus en het spiritisme. De sprekers maakten een wandeling tussen vrije wil en determinisme zoekend naar een weg voor innerlijke groei.

Eerste Lezing van dr. Raul Teixeira
Wij hebben voor het eerst een bezoek gehad van de Raul Teixeira.

Op 4 oktober 2006, in Amstelveen, heeft een groep zeer geïnteresseerde mensen een lezing bijgewoond over “De wet van oorzaak en gevolg volgens het Spiritisme”.

ISC-bijeenkomst
Op 23 en 24 september 2006 hebben wij de eer gehad gastland te zijn voor de 9de Europese bijeenkomst van de International Spiritist Council. Deze bijeenkomst werd bijgewond door vele gasten uit het binnen- en buitenland, voornamelijk uit Europese landen, waar het spiritisme aanwezig is. Op het programma stonden verschillende seminars. Deze bijeenkomst was tegelijkertijd de jaarlijkse bijeenkomst van de spiritisten in Nederland.