2008

12 oktober, Nationale Bijeenkomst
Op 12 oktober vond in Amsterdam de zevende landelijke spiritistische bijeemkomst plaats. Het thema van dit evenement was “Het hef in eigen handen nemen, een visie op de vrije wil”. Behalve een inspirerend lezing van Francisco do Espirito Santo Neto, was er een workshop waar de behoeften en verlangen, van de groepen en sympatisanten die aanwezig waren, besproken werden. Het was een zeer geslaagde dag met gelegenheid om met elkaar van gedachten en ervaringen te wisselen.

12 oktober, Eerste Jeugd Bijeenkomst
Op 12 oktober vond in Amsterdam, naast de zevende landelijke spiritistische bijeemkomst, de eerste Bijeenkomst voor kinderen en jongeren plaats. De thema’s waren “God, de Schepper” en “Respect voor het leven”. Dit evenement stond onder de leiding van Claudia Werdine. Aan het enthousiasme van de kinderen te zien, kunnen wij zeggen dat het een succes was.

Voor een uitgebreide verslag van Claudia, in het portugees, zie hier verslag

11 oktober, Franciso do Espirito Santo Neto
De groepen “Seara da Luz” uit Rotterdam en “Emmanuel” uit Den Haag hebben, onder auspiciën van de NRSP, deze twee lezingen georganiseerd in Schiedam. Lezingen over “Self-obsessie, een studie over onze zwakke punten” en “Reïncarnatie en de herziening van gewoontes” door Francisco do Espirito Santo Neto.

6 september, Humberto Werdine
Op 6 september was er een lezing van Humberto Werdine in Enschede over Mediunschap. De spreker benaderde de richtlijn van de verheven geesten met betrekking tot allerlei soort manifestaties, communicatiemiddelen met de onzichtbare wereld, de ontwikkeling van de mediunschap, de moeilijkheden en mogelijke fouten die wij daarin tegen komen, volgens het spiritisme. De lezing was in het Portuguees en werd vertaald naar het Nederlands.

8 juni, Elias Nascimento
Met steun van de NRSP heeft de spiritistische groep in Enschede een lezing georganiseerd met de spreker Elias Nascimento over Het Boek der Geesten. Hij heeft laten zien dat Het Boek der Geesten on niet alleen over geloof vertelt maar ons ook helpt de beste weg te kiezen in ons dagelijkse leven.

25 en 26 mei, Divaldo Franco
Op 25 mei was er een lezing van Divaldo Franco in Amsterdam. Het Braziliaanse medium Divaldo Pereira Franco benaderde in zijn lezing een groot aantal morele problemen die we aantreffen in de zogenaamde “moderne wereld”. Volgens Divaldo verliezen wij zonder deze liefde voor onze medemens de werkelijke betekenis en zin in ons aardse leven.

Op 26 mei, in Amstelvenn, was de bedoeling dat iedereen vrij vragen aan Divaldo konden stellen die gelijk beantwoord werden, er werd uitgebreid gebruik van gemaakt. De reactie van het publiek waren zeer positief. Hij had voor elke vraag een bevredigende antwoord. 

Men was onder de indruk van de kennis, energie en goed humeur van Divaldo.

Beiden evenementen waren open voor iedereen, wij hebben uitgebreid uitgenodigd.
Deze evenementen waren een succes en overtroffen onze verwachtingen qua aantal gasten maar ook wat betreft de reactie van de gasten. De mensen die bij de twee dagen aanwezig waren vonden de tweede dag beter. Iedereen was onder de indruk van de achtergrond kennis van Divaldo en zijn vermogen dit over te dragen. Er was geen vraag te veel of te moeilijk voor hem.

16, 17 en 18 mei, vergadering van ISC
De International Spiritist Council (ISC) heeft haar jaarlijkse vergadering gehouden in Lecco, Italia.

Deelneming aan deze jaarlijkse vergadering is van groot belang voor de ontwikkeling van het spiritisme in Nederland en de band tussen de Nederlandse spiritistische bewegingen en internationale spiritistische beweging. Behalve de uitwisseling van ervaring en informatie tussen de landen, zijn er ook seminars over belangrijke thema’s voor de deelnemers. De NRSP werd vertegenwoordigd door onze voorzitter, Maria Moraes.

6 april, Claudia Werdine
Op 6 april 2008, in Den Haag, heeft Claudia Werdine een seminar gehouden op uitnodiging van de Nederlandse Raad voor het Spiritisme.

Het ging over het belang van de opvoeding in ons samenleving, wat wij als ouders, onderwijzers en opvoeders kunnen doen om onze kinderen de morele waarden bij te brengen die zo belangrijk is voor onze maatschappij. Ze liet de nuances zien van de spiritistische waarden en hoe wij dat kunnen toepassen om onze kindere te leren respect en waardering voor elkaar en voor het milieu te hebben.