2004

Divaldo Pereira Franco in Nederland
Op 14 mei heeft Divaldo Pereira Franco een lezing over het thema “Wetenschappelijke onderzoeken bevestigen de onsterfelijkheid van de geest” in Amsterdam gehouden. Op de volgende dag vond het seminar over “Mediumschap en gezond leven” plaats.

Deze thema’s waren uitgekozen door de deelnemers van de “3de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst”, dat in september 2003 in Hoorn werd gehouden. Met het oog op meer betrokkenheid van de deelnemers, hebben de bestuurders van de Nederlandse Raad voor het Spiritisme, op de 3de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst, de verschillende thema’s ter keuze aan de deelnemers voorgelegd.

Zoals in voorgaande jaren, is de lezing getolkt door Joyce de Leeuw. Het seminar was alleen in het Portugees. Het seminar was bedoeld voor Portugees sprekenden en in het bijzonder voor de leden van de spiritistische groepen, met de bedoeling hen beter voor te bereiden op hun toekomstige taken als vrijwilliger voor spiritistische activiteiten.

Tijdens de lezing is een toelichting gegeven over de activiteiten van de Nederlandse Raad voor het Spiritisme. Het komende 4de Wereldwijde Spiritistische Congres dit jaar in oktober in Parijs is ook onder de aandacht gebracht van het aanwezige publiek. Men kon zich ter plaatse voor dit Congres inschrijven.

Minicursus “spreken in het openbaar
Op 11 september, is in Alkmaar een minicursus “Spreken in het openbaar” gehouden met oriëntatie hoe men een spreekbeurt kan plannen en houden. Bij deze gelegenheid, heeft de voorzitter van de NRSP ons herinnerd aan het tweejarig bestaan van de organisatie die zich zichtbaar ontwikkelt.

4de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst
Op 12 september heeft, in Wervershoof, de 4de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van “Actieve ingrediënten voor goed samenleven”. Dit is een jaarlijks evenement dat voor publiek toegankelijk is met de bedoeling de spiritistische filosofie bekend te maken en de leermogelijkheid te bieden aan de vrijwilligers die in werkgroepen georganiseerd zijn. Dit jaar waren er dertig deelnemers afkomstig van de spiritistische groepen die lid zijn van de NRSP: Spiritistische Studie Groep Joanna de Ângelis uit Enschede, Spiritistische Groep JG Plate, uit Amsterdam en de Vereniging Allan Kardec uit Hoorn, en belangstellenden die voor het eerst een activiteit van de NRSP bijwoonden.

De deelnemers beschouwden het thema als belangrijk dat aansluit op het dagelijks leven en zij hebben gewezen op de goede organisatie van het evenement, wat een teken is dat de Raad op een toegewijd en bekwaam team kan rekenen, een team dat in staat is de spiritistische beweging te helpen laten groeien en meer mensen te interesseren voor het spiritisme.

Bijzonder was de inbreng van Dalva Silva Souza, voorzitter van de Spiritistische Federatie van de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo, als spreekster. Op uitnodiging van de NRSP heeft zij de lezing “Spirituele hulp” gehouden, de minicursus “Spreken in het openbaar” gegeven en de 4de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst geleid. Behalve haar actieve bijdrage aan deze activiteiten heeft zij ook goed schriftelijk studiemateriaal over spirituele hulp, handoplegging aan de NRSP gegeven met de bedoeling deze activiteiten later te ontwikkelen.

Seminar “Trance en Mediumschap”
Op 25 september werd in Wervershoof een seminar gehouden door Leila Silva Brandao, schrijfster, spreekster en dichteres woonachtig in Rio de Janeiro. In ons programma was er nog een leermogelijkheid over mediumschap. Samen met Dalva Silva Souza die de discussie leiden over de gevoelige materie die betrekking heeft op het medium-zijn volgens de leer van Allan Kardec.