2010

November, Dr. Carlos Roberto de Souza
Na het congres 29 en 30 oktober is Dr. Carlos Roberto de Souza een paar dagen in Amsterdam gebleven. Hij heeft twee lezingen gehouden in Amsterdam: een bij de groep J.G.Plate en de andere bij de groep Paulo de Tarso. Dat wegens extra inspiratie en zeer leerzaam voor de groepsleden.

29 en 30 oktober, Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit
In samenwerking met de AME-International en de NRSP is het Eerste Nederlandse Congres over Geneeskunde en Spiritualiteit tot stand gekomen.

Twee dagen vol informatie en inspiratie, in het auditorium van de Vrije Universiteit-VU, te Amsterdam. Het doel van dit congres was een nieuw tijdperk in te luiden voor de geneeskunde, met de acceptatie van een nieuw paradigma dat er rekening wordt gehouden met de menselijke ziel, zowel bij de preventie als in de behandeling van de menselijke gezondheid. Laten zien, aan het Nederlandse publiek met name hulpverleners, dat geneeskunde en spiritualiteit goed verenigbaar zijn door een brug tussen die twee te leggen. Aandacht trekken van de gezondheidssector voor de integrale mens zodat er, in de praktijk meer aandacht gegeven wordt zowel aan de lichamelijke – als aan de spirituele kant van de patiënt.

10, 11 en 12 oktober, Wereld Congres
Dit jaar werd de zesde wereld spiritistische congres gehouden, dit keer in Valencia, Spanje. Het thema was “Wij zijn onsterfelijke geesten”. Als toetje voor de bezoekers werd de film “Nosso Lar” vertoond. Meer dan 1800 mensen hebben het congres bijgewoond, gekomen uit alle werelddelen. Ook een Nederlandse delegatie was aanwezig. De volgende wereld congres wordt in 2013 gehouden.

12 september, Landelijke Bijeenkomst
De Negende Landelijke Bijeenkomst vond dit jaar weer in Amsterdam plaats. Het thema jaar was “Vergeving”. Er werd een lezing gehouden door de spreker Carlos Campetti, gevolgd door een aantal activiteiten waarmee er dieper op het thema ingegaan werd. In de zaal ernaast werd dezelfde thema behandeld met de kinderen, onder leiding van Claudia Werdine. Het is een warme en inspirerend dag geworden voor het hele gezin.

20 juni, Tweede Broederlijke Bijeenkomst
Claudia Werdine en een aantal vrijwilligers hebben ons een zeer inspirerende dag bezorgd met het thema “De vrede bouwend”. Het was bedoeld voor het hele gezin. Omdat het toevallig op Vaderdag viel, was de opkomst niet zo groot als wij hadden verwacht, maar niet minder interessant en leerzaam.

13 mei, Divaldo Pereira Franco
Divaldo heeft een lezing gehouden op 13 mei met het thema “Persoonlijke Overwinning”. 112 personen hebben de lezing bijgewoond.

7,8,9 mei ISC Bijeenkomst
De NRSP werd vertegenwoordigd bij de jaarlijkse vergadering in door onze voorzitter, Maria Moraes, in Polen. Ook onze secretaris woonde de vergadering in Polen bij. Deelneming aan deze jaarlijkse vergaderingen is van groot belang voor de ontwikkeling van het spiritisme in Nederland en de band tussen de Nederlandse spiritistische beweging en de internationale spiritistische beweging. Behalve de uitwisseling van ervaring en informatie tussen de vertegenwoordigers van landen, zijn er ook seminars over belangrijke thema’s voor de deelnemers.

13 en 14 maart, Seminar over Mediumschap
Op uitnodiging van de NRSP kwamen Marta Antunes en Guimarães Ruth Salgado, bestuurders van de FEB, op 13 en 14 maart naar Nederland om een seminar over het mediumschap te houden. Alle groepen waren vertegenwoordigd. Marta en Ruth hebben veel vragen van de deelnemers over praktijk van het mediumschap kunnen beantwoorden.

31 januari, Eerste Broederlijke Bijeenkomst
Twee weken na de nieuwjaarsbijeenkomst kwamen wij weer bij elkaar op dezelfde plaats maar dit keer kwamen ook de jeugdigen bij en wij hebben een leuke en leerzame middag. De deelname van kinderen en jongeren was spannend en inspirerend en aan het einde van de bijeenkomst wilde iedereen meer aandacht geven aan de continuïteit van jeugdevangelisatie activiteiten.

17 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst
We begonnen het jaar met de Nieuwjaarsbijeenkomst op 17 januari in Wervershoof, waar Brazilianen en Nederlanders keken naar de film “Bezerra de Menezes.” Na de film voorstelling was er ruimte voor commentaar en opmerkingen. De reactie van de aanwezigen was zeer positief. Een Nederlands deelneemster zag een parallel tussen de strijd van Bezerra de Menezes om zijn geloof in de spirituele leer te kunnen belijden in een tijdperk waarin spiritisme geen acceptatie in de Braziliaanse maatschappij had met het tegenwoordige werk van de NRSP in Nederland.