2009

9 en 11 November, Extra lezingen
Na het seminar van 7 november zijn de sprekers van het seminar Dr. Decio Iandoli en dr. Roberto Lucio Vieira de Souza een paar dagen in Amsterdam gebleven. Zij hebben een lezing gehouden bij de groep JG Plate in Amsterdam en bij de groep Emmanuel in Den Haag.

7 november, Seminar “De Psyche in de Geneeskunde”
De organisatie van dit seminar, in samenwerking met AME – Internationale, was een grote uitdaging voor de NRSP. Het is een heel bijzondere gebeurtenis geweest. Bij de organisatie hadden wij de ondersteuning van spiritisten en belangstellenden en wij konden rekenen op deelname van een publiek van ongeveer 70 personen. Een groot deel van het publiek was Nederlands.

20 september, 8e Landelijke Spiritistische Bijeenkomst
Op 20 september hielden wij de 8e Landelijke Spiritistische Bijeenkomst met het thema “Samenwerken voor het Goede”. Het evenement vond plaats in Amsterdam in de Oecumenische Basisschool Elout. De sprekers waren Elsa Rossi, tweede secretaris van de Internationale Raad voor het Spiritisme en Claudia Werdine van de Afdeling Jeugdevangelisatie van de Internationale Raad voor het Spiritisme.

4 en 5 juni, ISC bijeenkomst
De jaarlijkse vergadering van de International Spiritist Counsil dit jaar vond plaats in Liege, België. De NRSP werd vertegenwoordigd door onze voorzitter, Maria Moraes.

12 mei, Divaldo Pereira Franco
Divaldo heeft een lezing gehouden op 12 mei 2009 met het thema “Op zoek naar geluk”. 119 personen hebben de lezing bijgewoond.

3 februari, Informatieavond
Op dinsdag 3 februari heeft de Vereniging Allan Kardec uit Hoorn een informatieavond gehouden over het spiritisme, in Wervershoof. Dit evenement werd gesteund door de NRSP. De locatie was een bedrijfskantine waar de vereniging Allan Kardec haar bijeenkomsten houdt.

De bedoeling van deze bijeenkomst was openbare informatie geven over het spiritisme, de geschiedenis ervan, wat het inhoudt en hoe wij het spiritisme beleven. Er werden uitnodigingen in de regio West-Friesland verspreid.

Op het programma stond de film over het ontstaan van het spiritisme, die op onze site staat. Daarna werd een presentatie gegeven over spirituele healing volgens het spiritisme met demonstraties. Tussendoor en na afloop was er genoeg ruimte voor vragen en uitwisseling van ideeën en ervaringen.

De vereniging Allan Kardec was tevreden met de opkomst, het was voor hun een leerzame ervaring. De gasten vonden het een nuttige en informatieve avond. De meeste mensen hadden een andere beeld van het spiritisme en het was daarom interessant om op deze manier het spiritisme te presenteren.

Volgens de Vereniging Allan Kardec is het een succesvol evenement geworden, de directie van de NRSP steunt alle groepen die een soortgelijk informatief evenement willen organiseren.

11 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst
Op de tweede zondag van het jaar werd een Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in Wervershoof voor alle leden en sympathisanten van de NRSP. De locatie was een kantine die wij voor dit doel te leen kregen van een kennis.

De kantine was vol, er hing een feestelijke, vredige en gezellige sfeer; er was genoeg te drinken en te eten, sommige mensen hadden lekkere hapjes meegenomen waardoor het nog leuker werd.

Wij hebben een presentatie gezien over de geschiedenis van het spiritisme in Nederland die het resultaat is van een onderzoek gedaan door Loes Modderman. Jammer genoeg was Loes verhinderd te zijn en kon ze daarom niet zelf de presentatie houden. Syne heeft de presentatie van Loes op haar verzoek gepresenteerd. Het was zeer interessant en informatief.

Daarna hebben wij een video gezien over het leven van Divaldo Franco die heel inspirerend is. Tussen door hebben wij genoeg gelegenheid gehad om met elkaar te praten, van ideeën en ervaringen wisselen.

Het is een succesvol evenement geworden, als het aan de directie van de NRSP ligt maken wij hier een traditie van.