De Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP)

De Nederlandse Raad voor het Spiritisme heeft als missie een bijdrage te leveren aan de opbouw van een maatschappij waar rechtvaardigheid, broederschap, respect en liefde heersen. Een maatschappij waar alle mensen, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, geloofsovertuiging, herkomst, seksuele voorkeur, intellectueel of materieel vermogen, enzovoorts, gelijke mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen tot een gelukkige mens.

Op deze site vindt u informatie over onze organisatie, over wat het spiritisme is, het spiritisme in Nederland, adressen van studiegroepen en informatie over evenementen.

De NRSP is een organisatie zonder winstoogmerk die werkt voor en met andere organisaties die zich aan het leren en uitoefenen van het Spiritisme wijdt, gebaseerd op de boeken van Allan Kardec, in zijn drie verschillende aspecten: wetenschappelijk, filosofisch en moreel.

Ons doel is iedere geïnteresseerde te informeren en spiritistische groepen te helpen die geïnteresseerd zijn in het leren en praktiseren van het spiritisme. Iedereen is welkom.

Evenementen (Portugees)

Link de accesso:

https://us02web.zoom.us/j/82174469645?pwd=eWNJZ3lrYmtSUDhhaXZYQXBzT1VNQT09