Spiritisme in de praktijk

Elke spiritistische dienstverlening is gratis, zoals het morele principe uit het Evangelie: “Gratis geven wat je gratis hebt ontvangen”.

Het spiritisme wordt beleefd in alle eenvoud, zonder enige uiterlijke cultus, volgens het christelijke principe dat God dient te worden vereerd in geest en waarheid.

Het spiritisme kent geen priesters tijdens bijeenkomsten en activiteiten; er wordt geen gebruik gemaakt van altaren, noch van beelden, sokkels, kaarsen, processies, sacramenten, aflaten, gewaden, alcoholische of hallucinerende dranken, wierook, tabak, talismans, amuletten, horoscopen, tarotkaarten, piramiden, kristallen, noch enig ander voorwerp of ritueel of enige vorm van uiterlijke cultus.

Het spiritisme dringt haar principes niet op. Het nodigt de geïnteresseerden uit om de daartoe behorende onderrichtingen te toetsen aan de rede, alvorens ze te aanvaarden.

Vele mensen bezitten bij de geboorte de gave van het mediumschap, dat het leggen van contacten tussen geesten en mensen mogelijk maakt, ongeacht welke godsdienst of levensbeschouwing zij aanhangen.

Het mediumschap dient volgens het spiritisme altijd te zijn gebaseerd op de principes van de spiritistische leer en de christelijke moraal.

Het spiritisme eerbiedigt alle godsdiensten en leringen en waardeert alle inspanningen om het goede te doen. Het zet zich in voor verbroedering en vrede tussen alle volkeren en onder alle mensen, ongeacht hun ras, kleur, nationaliteit, geloof, cultureel of maatschappelijke niveau. Het spiritisme erkent tevens dat “de echt goede mens steeds de wetten van rechtvaardigheid, liefde en barmhartigheid naleeft, in de meest zuivere vorm.”

De belangrijkste activiteit van een spiritistische groep is haar leden steunen bij het bestuderen van de spiritistische literatuur, zich verdiepen in de boodschap die de spiritistische leer ons brengt en deze kennis in de praktijk van het dagelijkse leven proberen te brengen met als doel een steeds beter mens te worden, in dit leven.