2002

Divaldo Franco weer in Nederland
Nog een keer hebben spiritisten en belangstellenden een evenement met Divaldo Franco in Nederland meegemaakt.

Voor een opnieuw gegroeid aantal toehoorders gaf Divaldo Franco op 10 juni een lezing over “Depressiviteit en Spirituele Verstoring”.

Op 11 juni vond een seminar over “Mediumschap en Paranormale Begaafdheid” plaats.

Oprichting van de Spiritistische Boekwinkel
In augustus 2002 ontving de Vereniging Allan Kardec de eerste boeken gestuurd door de Braziliaanse Uitgeverij LEAL. De boekwinkel kon haar deuren openen voor het Nederlandse publiek en in Nederland wonende Brazilianen. Dit dankzij Divaldo Pereira Franco die de boeken van Joanna de Angelis, uitgegeven door LEAL, in consignatie aan de Vereniging Allan Kardec heeft toevertrouwd.

Na deze eerste stap werden de daaropvolgende stappen gemakkelijker en tegenwoordig heeft de boekwinkel een ruim assortiment, inclusief boeken in de Engelse taal.

De Tweede Landelijk Spiritistische Bijeenkomst
De 1ste. Landelijke Spiritistische Bijeenkomst werd zeer positief ervaren door de aanwezige groepen. Mede daarom werd in september 2002 de 2de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst gehouden met de volgende activiteiten:

  • Uitwisseling van ervaringen over Spiritisme in Nederland.
  • Uitwisseling van ideeën over de ontwikkelingen van spiritistische studies in groepen.
  • Ter beschikkingstelling van studiemateriaal aangepast aan de Europese cultuur.
  • Boekhandel van Vereniging Allan Kardec.
  • Nieuws over spiritistische evenementen in Nederland en daarbuiten.
  • Video presentatie.

Oprichting van de Nederlandse Raad voor het Spiritisme
Na enkele bijeenkomsten ter voorbereiding om dit ideaal te bewerkstelligen is bij gelegenheid van de 2de Landelijke Spiritistische Bijeenkomst, in september 2002, een orgaan tot stand gekomen die de spiritistische groepen beter kan vertegenwoordigen.

Het statuut was volgens de Nederlandse wetten opgesteld, welke unaniem is goedgekeurd door de deelnemers tijdens de oprichtingsvergadering op 13 Oktober 2002. Vervolgens zijn de bestuursleden voor een termijn van twee jaar gekozen.

Lezing en Seminar door Spiritistische Arts
Dr. Marlene Nobre gaf op uitnodiging van de Spiritistische Groepen in Nederland op 12 oktober 2002 een lezing over het thema “Het medisch spiritistisch paradigma – waar geneeskunde en spiritisme elkaar raken” en zondag, 13 oktober 2002 hield zij een seminar over het onderwerp “Ons leven in het hiernamaals – gevallen van bijna-dood-ervaring en het overlijdensproces”. De organisatoren waren erg verheugd, dat er onder het publiek veel Nederlanders waren die met veel belangstelling het seminar hebben bijgewoond en veel vragen hebben gesteld.