Emmanuel

EmmanuelEen biografie (Grieks: βιος = leven) is een op feiten gebaseerde levensbeschrijving van één persoon. Echter wordt er in dit geval, om een beter inzicht te geven in de persoonlijkheid en karakter van het beschreven “wezen”, meestal gebruik gemaakt van de gebeurtenissen in zijn laatste verblijf in de geestenwereld. Emmanuel, een geest, heeft o.a. Francisco Candido Xavier geïnspireerd en geleid. Chico Xavier is de bekendste spreker, automatisch schrijver en medium van Brazilië. Door de intensieve en efficiënte samenwerking van 1938 tot 1998 zijn er door deze geesten 107 psychografische boeken uitgebracht, waardoor zij in de Braziliaanse spirituele omgeving erg beroemd zijn geworden.

De naam Emmanuel is onder de aandacht gebracht na het publiceren van het psychografische geschreven boek (“Emmanuel” uit 1938) van het heilige partnerschap. Chico Xavier maakte toen bekend dat Emmanuel zijn geestelijke mentor, spirituele gids was.

Een geest, die zichzelf identificeert als “Emmanuel”, tekent een bericht gedicteerd in Parijs in 1861 onder de titel “Egoïsme”. Dit bericht werd gepubliceerd onder punt 11 van hoofdstuk XI van “Het Evangelie volgens het Spiritisme” van Allan Kardec, wiens eerste editie is gepubliceerd in april 1864. Wanneer Chico Xavier werd gevraagd of Emmanuel dezelfde geest was die deze die de boodschap heeft ondertekend, zei het medium: “Ik ben er zeker van dat hij, Emmanuel, zal hebben deelgenomen aan het team dat de Leer van het Spiritisme heeft opgesteld. Het bericht getiteld ‘Egoïsme'(…) waarbij wordt verwezen naar Pilatus, is geschreven door onze spirituele weldoener, ik heb er geen twijfel over.”

In 1931 vindt het eerste contact van het duo plaats terwijl de medium zijn eerste psychografische werk aan het maken was – ‘Parnaso de Além-Túmulo’ door diverse geesten, uitgegeven in 1932. Chico zat onder een boom naast een rivier te bidden. Op dit moment zag Chico de figuur van een man gekleed in een priesterlijk gewaad omgeven door een lichtbron in de vorm van een kruis. Er kwam de beroemde dialoog tussen Chico en Emmanuel:

“- Ben je echt bereid om te werken in het mediumschap?
– Ja, als de goede geesten me niet verlaten.
– Je zal niet verlaten worden, maar hiervoor is het noodzakelijk dat je veel leert, hard werkt en alleen naar het goede verlangt.
– Denk je dat ik in een positie ben om het compromis te aanvaarden?
– Je bent in een perfect positie mits je je aan drie fundamentele voorwaarden houdt.
– Wat is de eerste?
– Discipline.
– En de tweede?
– Discipline.
– En de derde?
– Discipline, natuurlijk. We hebben iets te bereiken. Dertig boeken om te beginnen.”

Al in het begin van deze vriendschap vroeg Chico aan Emmanuel om zich te laten identificeren. Hij beantwoordt tussen veel andere woorden: “Onze geesten zijn verenigd door de meest heilige banden van het leven en het emotionele gevoel dat je in mijn hart drijft is geworteld in de diepe nacht van de eeuwen …”

Emmanuel liet via zijn publicaties sporen van enkele vorige levens zien. Hij beweerde door Chico een Romeinse senator en later priester te zijn geweest, die in Brazilië heeft gewoond. In het begin van 1939 stuurde Emmanuel naar het medium zijn waargebeurde verhaal, hierin stelde hij ons voor aan de trotse Romeinse Publius Cornelius Lentulus (zijn derde bekende leven op aarde) die in een vroegere levens zijn eigen opa is geweest in het leven Publius Lentulus Sura (tweede bekende incarnatie). Dit culmineerde in de buitengewone romance “Há dois mil anos” uit 1940. Sindsdien vertoont hij een integer karakter. Toen ontmoette hij Jezus persoonlijk en kwam in de gelegenheid om te kiezen tussen een dienaar van Jezus of dienaar van de wereld te worden. Hij kiest voor het tweede. In dit leven overleed Emmanuel in Pompeï in het jaar 79 als slachtoffer van de Vesuvius vulkaan. Hij was blind en terug gegaan naar de principes van Jezus.

“Cinquenta anos depois” boek uit 1940 zet het verhaal door in het jaar 131,wanneer de geest Emmanuel herboren is als Nestor (vierde bekende incarnatie). Nestor was van Joodse afkomst en werd slaaf van de Romeinen die hem terug brachten naar het land van zijn verleden leven. Als een christen is hij gearresteerd maar hij bleef trouw aan Jezus, daardoor is hij, na een periode in de gevangenis, ter dood veroordeeld. Zijn lichaam is doorboord met vergiftigde pijlen. Tijdens de foltering zong hij met zijn ogen naar de hemel gericht. In het boek wordt verteld dat hij in de spirituele wereld wordt ontvangen door zijn eeuwige liefde, Livia.

Tegen het jaar 217 was Emmanuel opnieuw een pelgrim op aarde. Nogmaals in Rome zet hij zich gepassioneerd in voor zijn idealen van vrijheid.

Zijn meeste beroemde reïncarnatie geschiedde op 18 oktober 1517 in Sanfins de Douro in Portugal, onder de naam van de Jesuiten priester Manoel da Nobrega. Tijdens het bewind van DOM Manuel I is hij in 1547 naar Brazilië gestuurd om de catechese van de Indianen te begeleiden en stierf hij in Rio de Janeiro in 1570.

Boven de twee al genoemde historische boeken komt er in 1942: “Paulo en Estevão”. Dit meesterwerk, volgens Herculano Pires, rechtvaardigt op zichzelf de levensmissie van het duo- Chico & Emmanuel, die ons samen met de boeken “Renúncia” uit 1943 e “Ave Cristo” uit 1953, helpen om de geboorte van het christendom en vervolgens zijn geleidelijk zedenbederf te begrijpen.

Wij zouden hier veel meer woorden van Chico Xavier over deze verlichte geest of feiten uit zijn materialistische traject tot heden kunnen delen, wat uiteraard een kwestie van geloven in een droge opsomming van verhalen blijft. De beste manier om een realistisch inzicht te krijgen wie meester Emmanuel is geworden, is door zijn werken te leren kennen. Boeken met de heilige missie om te evangeliseren zijn zijn nalatenschap aan de mensheid. Een goddelijke gift.

“De diamant in de modder is nog steeds een diamant, zonder verlies van zijn eigen waarde, in het leven.” (Emmanuel in Vida e Sexo 1970- Hoofdstuk 19- Vrije liefde bedrijven)

Bron: o.a. Grupo de Estudos Avançados Espíritas – GEAE en Federação Espírita do Paraná. www.feparana.com.br

Vertaling door: Josiane Garcia Scholten