2003

Divaldo terug in Nederland
Op 12 mei 2003 sprak Divaldo Franco over het belangrijke vraagstuk van “De onsterfelijkheid van de ziel”, zoals bevestigd door de spirituele uitwisseling tussen mensen en geesten.

Op de volgende dag was het thema “Ontwaak en wees Gelukkig”. Ontwaak en wees gelukkig is een uitnodiging om de waarden van de geest wakker te schudden, opdat u in staat zult zijn tot identificatie van uw eigen waarden om zodoende tot volkomenheid te komen.

3de Spiritistische bijeenkomst in Nederland
De Derde Landelijke Spiritistische Bijeenkomst die op 20 september jl. heeft plaatsgevonden, heeft de verwachtingen van de organisatoren overtroffen.

De deelnemers hebben het thema “De rol van het spiritisme in de samenleving” in een gemoedelijke sfeer vanuit verschillende invalshoeken bediscussieerd met de nadruk op de invloed van de spiritistische leer op het individuele gedrag en de troostende werking ervan in het dagelijks leven.