Organisatie

De NRSP werkt door en voor haar leden. De leden van de NRSP zijn zelfstandige groepen. Elke groep organiseert zijn eigen activiteiten zoals gewenst door zijn leden maar alle groepen hebben één punt gemeen: ze bestuderen en trachten het spiritisme zoals gecodificeerd door Allan Kardec te praktiseren. De NRSP bevordert de samenwerking tussen deze groepen en organiseert activiteiten die van interesse zijn voor iedereen.

Het bestuur van de NRSP werkt op vrijwilligersbasis en is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester

Om haar werkzaamheden structuur te geven, heeft NRSP commissies gecreëerd die gericht zijn op specifieke gebieden, op dit moment hebben wij de volgende commissies:

  • Communicatie
  • Educatie
  • Jeugd & Gezin
  • Vertalingen
  • Evenementen

Het bestuur wordt ondersteund door de Coördinatoren van de commissies en de vertegenwoordigers van de spiritistische groepen die lid zijn van de NRSP.