InsSpiritBijeenkomstinschjeugd

17o Nationale Spiritistische Bijeenkomst

  Volledige naam *

  Leeftijd *

  Schooljaar/opleiding *

  Naam van een van de ouders *

  E-mail van een van de ourders*

  Telefoon *

  Adres

  * De deelname van uw kind is gratis.

  * Lunch / snack wordt gratis aangeboden.

  Is het kind ergens allergisch voor? *

  NeeJa, Specificeer:

  * Speciaal dieet is de verantwoordelijkheid van de ouders. Communiceer met coördinator van de kamer/groep waar uw kind zal zijn.

  * Medicatie is de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders kunnen de kamer/ruimte betreden wanneer hun kind het medicijn moet innemen.

  Welke nationaliteit heeft uw kind?

  Welke talen beheerst het kind? *

  NederlandsPortugeesEngelsAndere

  Wie neemt jouw kind mee naar het evenement?

  Naam verantwoordelijke persoon *

  Telefoonnummer van de verantwoordelijke persoon *

  Neemt u deel aan een Spiritistische Groep in Nederland?

  NeeJa, specificeer

  Opmerkingen en/of vragen: