18e Nationale Spiritistische Bijeenkomst – Inschrijven