2e Seminar Over Geneeskunde en Spiritualiteit


De Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP)

De Nederlandse Raad voor het Spiritisme heeft als missie een bijdrage te leveren aan de opbouw van een maatschappij waar rechtvaardigheid, broederschap, respect en liefde heersen. Een maatschappij waar alle mensen, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, geloofsovertuiging, herkomst, seksuele voorkeur, intellectueel of materieel vermogen, enzovoorts, gelijke mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen tot een gelukkige mens.

Op deze site vindt u informatie over onze organisatie, over wat het spiritisme is, het spiritisme in Nederland, adressen van studiegroepen en informatie over evenementen.

De NRSP is een organisatie zonder winstoogmerk die werkt voor en met andere organisaties die zich aan het leren en uitoefenen van het Spiritisme wijdt, gebaseerd op de boeken van Allan Kardec, in zijn drie verschillende aspecten: wetenschappelijk, filosofisch en moreel.

Ons doel is iedere geïnteresseerde te informeren en spiritistische groepen te helpen die geïnteresseerd zijn in het leren en praktiseren van het spiritisme. Iedereen is welkom.

Mocht u nog opmerkingen of vragen hebben, neem gerust contact met ons op.

Ondanks het feit dat deze site met alle zorg gemaakt is, is het niet uitgesloten dat u er iets in vindt wat niet klopt, laat ons dat a.u.b. dan weten door een bericht te sturen naar de webmaster hier

Aankomende Cursussen en Evenementen


Wat is spiritisme?


 Logo_CEI-300x142      logo zonder nr