De Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP)

De Nederlandse Raad voor het Spiritisme heeft als missie een bijdrage te leveren aan de opbouw van een maatschappij waar rechtvaardigheid, broederschap, respect en liefde heersen. Een maatschappij waar alle mensen, ongeacht etnische achtergrond, nationaliteit, geloofsovertuiging, herkomst, seksuele voorkeur, intellectueel of materieel vermogen, enzovoorts, gelijke mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen tot een gelukkige mens.
Klik hier voor meer informatie

Aankomende Cursussen en Evenementen

Wat is spiritisme?


 Logo_CEI-300x142    logo zonder nr