2000

De Eerste Spiritistische Groep van Amsterdam
De Spiritistische Groep J. G. Plate wordt opgericht op 26 juli 2000. Deze naam  Jean Guilleume Plate (J. G. Plate) is gekozen ter ere van de eerste Nederlandse vertaler die in de periode van 1873 tot 1878 de fundamentele basis van het Spiritisme naar Nederland heeft gebracht.

De groep is begonnen met bijeenkomsten in het huis van een van de leden, waar de boeken van Allan Kardec bestudeerd werden.

Later begonnen de leden, iedere woensdag om 20:00 uur, bij elkaar te komen in een buurthuis in Amsterdam om de basisboeken te bestuderen. Daarna is een bibliotheek met spiritistische boeken gestart en begon men met het organiseren van liefdadigheids- activiteiten.

De vondst van oude vertalingen
De ontdekking van oude vertalingen van de verzamelde spiritistische werken in Nederland leidden tot de oprichting van een groep spiritisten.

Eens zei een Nederlandse vriend: “Allan Kardec is als water, het vindt altijd een weg om verder te gaan”. Omdat hij geen spiritist is, zei hij Allan Kardec maar hij doelde op het spiritisme. Zoals spiritisten zeggen dat de spirituele mentoren altijd een manier vinden om het licht van het spiritisme in ons leven te brengen.

In mei 2000 werd de spiritistische groep “Vereniging van Spiritistische Studies Allan Kardec in Hoorn, Nederland, opgericht.

De eerste aanzet tot vorming van deze groep was de “vondst” van oude vertalingen van de verzamelde spiritistische werken in januari van hetzelfde jaar.

Alle boeken van Allan Kardec werden in het Nederlands vertaald door J.G.Plate in de periode van 1873 tot 1878. De ontdekking van deze vertalingen gebeurde toevallig. We onderhandelden met een Nederlandse uitgever over de mogelijkheid om “Het Boek Der Geesten” uit te geven toen deze uitgever zoekend in een speciaal archief van enkele universiteitsbibliotheken de naam Allan Kardec tegen kwam in de catalogus. Daarop waarschuwde hij ons en inderdaad daar waren de Verzamelde Spiritistische Werken die heel goed geconserveerd waren in enkele bibliotheken. Omdat ze zo goed beschermd waren konden we er zelfs geen kopieën meer van maken.

Het plezier dat deze vondst ons verschafte was enorm omdat het bezit van deze boeken in het Nederlands een oude droom was. Maar we hadden nu kennis van deze boeken die uit de duisternis van de kasten van bibliotheken het daglicht bereikten en daarom vonden wij het noodzakelijk ze terug te geven aan onze Nederlandse broeders. Soms hadden we de indruk dat we een voorbestemd programma volgden dat een gevolg was van de gebeurtenissen.

Na enkele bezoeken van bibliotheken in drie steden kregen we toch kopieën van de volgende werkstukken: “Het Boek der Geesten”, “Het Boek der Mediums”, “Het Evangelie volgens het Spiritisme”, “Hemel en Hel”, “Genesis” en “Wat is het Spiritisme.”

We hadden nu de kopieën in handen en wat zou de volgende stap zijn?

Met wie zouden we gaan studeren als we geen personen in onze omgeving kenden die geïnteresseerd waren in het Spiritisme?

Eens te meer toonden onze spiritistische vrienden ons de weg en brachten ons in contact met mensen van naburige steden die ook zoekende waren naar een manier om het spiritisme in een groep te bestuderen. Op 21 mei 2000 stuurden we een bericht aan enkele vrienden en Spiritistische Instituten waarin we de geboorte aankondigden van de “Vereniging van Spiritistische Studie van Allan Kardec”.

Het is een kleine groep die groeit op een basis van studie en werk. Zo werden in de beginfase de problemen overwonnen van een nieuwe vereniging, met nieuwe doelen binnen de sociaal-culturele context waarin zij zich bevindt.