InsSpiritBijeenkomstinschjeugd

17o Nationale Spiritistische Bijeenkomst

Volledige naam *

Leeftijd *

Schooljaar/opleiding *

Naam van een van de ouders *

E-mail van een van de ourders*

Telefoon *

Adres

* De deelname van uw kind is gratis.

* Lunch / snack wordt gratis aangeboden.

Is het kind ergens allergisch voor? *

NeeJa, Specificeer:

* Speciaal dieet is de verantwoordelijkheid van de ouders. Communiceer met coördinator van de kamer/groep waar uw kind zal zijn.

* Medicatie is de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders kunnen de kamer/ruimte betreden wanneer hun kind het medicijn moet innemen.

Welke nationaliteit heeft uw kind?

Welke talen beheerst het kind? *

NederlandsPortugeesEngelsAndere

Wie neemt jouw kind mee naar het evenement?

Naam verantwoordelijke persoon *

Telefoonnummer van de verantwoordelijke persoon *

Neemt u deel aan een Spiritistische Groep in Nederland?

NeeJa, specificeer

Opmerkingen en/of vragen: